Sivacon S8

SIVACON S8 – tablou electric de distribuție joasă tensiune cu design certificat, conform standardelor, tabloul de distribuție de joasă tensiune ce stabilește noi standarde.
Vezi mai mult...

Sivacon S8 – Naval

SIVACON S8 - Naval. Tablourile electrice de distribuție și centrele de control al motoarelor pentru nave și platforme petroliere.
Vezi mai mult...

Sivacon 8PT

Utilizarea software-ului SIMARIS-SIEMENS și a componentelor de comutare, protecție și comandă realizate de SIEMENS asigură o durată lungă, fiabilă de funcționare și o funcționare performantă.
Vezi mai mult...

Bloc de Masura si Protectie Trifazat

BMPT asigură conexiunea dintre branşamentul trifazat, aerian sau subteran şi coloana generală de alimentare a instalaţiei electrice a abonatului.
Vezi mai mult...

Sertar de Comanda pentru Variator de Tensiune Continua

Sertarul de comandă SEC01 este destinat a echipa tramvaiele tip V2ST prevăzute cu variator de tensiune continuă. Produsul are o gamă largă pentru tesiunea de alimetare, un domeniu extins al temperaturii de funcţionare şi o comportare corespunzătoare la solicitările electrice şi mecanice din microclimatul în care funcţionează.
Vezi mai mult...

Echipamente Electrice pentru Masini Unelte

Echipamentul este folosit pentru comanda automată a strungului tip SNM (2000 X 18000 mm); SN 100 kV/611U; SPC; dulap pentru maşina de alezat şi frezat.
Vezi mai mult...

Firida de Distributie si Contorizare Palier

Firida de distribuţie şi contorizare de palier (FDCP) este partea integrată a instalaţiei de alimentare cu energie electrică, la tensiune nominală între faze de 400 V, din clădirile de locuit, comerciale, sociale-culturale şi administrative.
Vezi mai mult...

Instalatie Automata pentru Compensarea Energiei Reactive

Instalaţia este utilizată pentru compensarea energiei reactive la consumatorii din reţeaua de joasă tensiune.
Vezi mai mult...