.
.
..
.

Pe 18 februarie 1960, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române adoptă hotărârea nr. 147 privind înființarea întreprinderii „Automatica” cu scopul de a dezvolta un furnizor național de echipamente pentru automatizarea industriei.

„Pentru realizarea ritmului înalt necesar pentru dezvoltarea industriei, construcțiilor, agriculturii și transporturilor în anii următori, precum și pentru ușurarea condițiilor de muncă odată cu cresșerea considerabilă a productivității muncii […], se înființează în București, în cadrul Ministerului Industriei Grele, Întreprinderea Industrială de stat Automatica”.

Aceasta va avea ca atribuții principale întocmirea proiectelor de automatizare a proceselor tehnologice, a mașinilor și agregatelor din toate ramurile industriale, livrarea de echipamente complete de automatizare precum și executarea în atelierele proprii a subansamblelor respective – panouri, pupitre, mese de comandă – , executarea montajului general, reglarea și darea în funcțiune, verificare, reglare periodică și formarea personalului care vor deservi aceste echipamente.

Automatica a crescut alături de industria românească și a avut un rol major în dezvoltarea acesteia. Multe echipamente inovative rezultate din efortul departamentelor de cercetare au fost și sunt încă recunoscute și pe plan international. Istoria Automatica a demonstrat că spiritul inovator a supraviețuit epocilor și transformărilor. Provocarea Industrie 4.0 este o nouă etapă construită pe un fundament solid.

Extras din hotărârea nr. 147 a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române (copie)
Extras din presa vremurilor - procesul de naționalizare.