(!) Aceasta soluție a fost înlocuită de Sivacon S8. Se asigură în continuare piesele de schimb pentru echipamentele livrate în trecut.

Automatica a preluat în 2002 licenţa de fabricaţie, în România, a seriei de tablouri electrice SIVACON şi a devenit partenerul de tehnologie SIVACON al firmei SIEMENS.

SIVACON este un sistem de tablouri electrice de distribuţie şi comandă atestate prin încercări  de tip (TTA), ale căror caracteristici tehnice sunt testate în laborator atât pentru condiţii  normale de funcţionare cât şi pentru situaţii de defect.

Încercările de tip relevante asigură un maxim de performanţa şi siguranţă în funcţionare. SIVACON a îndeplinit cerinţele de test detaliate în IEC 60439-1, din EN 60439-1(VDE0660 partea 500).

Tabloul  SIVACON este realizat exclusiv din module standardizate, identificate prin tip şi cod.

Toate modulele sunt de o înaltă calitate şi conform cu specificaţiile de proiectare SIEMENS.

Posibilităţile de combinare sunt multiple şi satisfac orice necesitate.

Seria de tablouri electrice de joasă tensiune, de distribuţie şi comandă realizează:

 • Distribuţia energiei electrice la nivel de tablou general, principal sau secundar (FCB,BC);
 • Protecţia coloanelor şi cablurilor cu întreruptoare automate sau separatoarelor cu siguranţe (clasice sau linie) (OFF, OFPD);
 • Comanda centralizată a motoarelor în varianta “plug-in“ (OFPM), debroşabilă (OFW);
 • Compensarea centralizată automată a energiei reactive (PFC).

Distribuţia energiei electrice la nivel de tablou general, principal sau secundar (FCB, BC)

Dulapurile de alimentare, protecţie cabluri şi cuplă sunt echipate cu întreruptoare automate tip 3 WL  în execuţie debroşabilă sau fixă.

Datorita numărului mare de consumatori conectati se acordă o importanţa deosebită asigurării  unei funcţionări îndelungate în condiţii de performanţă  şi siguranţă a personalului de exploatare.

Protecţia coloanelor şi cablurilor cu întreruptoare automate sau separatoarelor cu siguranţe (clasice sau linie) (OFF,OFPD)

 

Dulapurile (OFF) pentru protecţia cablurilor, în execuţie fixă, sunt echipate cu întreruptoare compacte sau separatoare cu siguranţe (clasice sau  în linie).

Coloana prevazută cu compartimente pentru fiecare întreruptor, oferă o siguranţă marită atât pentru instalaţia electrică, cât şi pentru personalul din exploatare

Dulapurile sunt utilizate în aplicaţii în care nu este necesară înlocuirea de aparate în timpul funcţionării sau când se acceptă întreruperea  funcţionării pe perioade scurte.

Varianta (OFPD) “plug-in“, în linie, oferă o soluţie mai avantajoasă din punct de vedere economic la varianta „debroşabilă“.

Modulele sunt uşor interschimbabile, fără a scoate din funcţiune tabloul, datorită alimentării prin contacte “plug-in“ şi a formei compacte.

Comanda centralizată a motoarelor în varianta “plug-in“ (OFPM),“debroşabilă“ (OFW)

Tabloul de distribuţie de joasă tensiune SIVACON, în varianta (OFPM) “plug-in“ este o soluţie standard
eficientă pentru comanda centralizată a motoarelor (MCC).

Varianta prezintă avantaje clare faţă de varianta clasică în executie şi este destinată în special în industria chimică, staţii de tratare a reziduurilor, staţii de alimentare cu apa, etc.

Tabloul de distribuţie de joasă tensiune SIVACON, în varianta (OFW) debroşabilă, reprezintă o soluţie standard extrem de accesibilă pentru comanda centralizată a motoarelor (MCC).

Varianta (OFW) oferă un grad ridicat de flexibilitate, confort în operare, siguranţă în funcţionare şi disponibilitate precum şi continuitate în alimentarea cu energie electrica a proceselor industriale.

Datorită construcţiei debroşabile sunt posibile schimbări rapide şi adaptări în timpul funcţionării.

Din punct de vedere constructiv:

 • Configuraţie standard în 8 înalţimi de module (100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mm);
 • Cuple pentru circuite auxiliare cu până la 40 de poli;
 • Panou frontal cu balamale al unităţi debroşabile (module cu înălţime > 200 mm);
 • Mecanism de cuplare pentru mişcarea uşoară a unităţilor debroşabile >250A;
 • Spaţiu mare pentru echipamentul auxiliar datorită posibilităţii de a monta componente pe spate;
 • Poziţia debroşat poate fi zăvorâtă în vederea siguranţei lucrului la consumator.

 

Compensare centralizată automata a energiei reactive (PFC)

Dulapurile pentru compensarea centralizată a energiei reactive micşorează încărcarea transformatoarelor şi
cablurilor, reduc pierderile pe linii şi costurile energiei.

În funcţie de structura sarcinii, ele sunt echipate cu module de condensare cu sau fară bobine de filtrare.

Regulator electronic de factor de putere în montaj pe uşă:

 • – afisaj multifuncţional,
 • – adaptarea automată a valorii C/K,
 • – regulator cos Φ nominal de la 0.8 inductiv la 0.98 capacitiv,
 • – funcţionare manuală sau automată.