INOVAȚII ÎN
ROBOTICA
ROMÂNEACSĂ
A ANILOR '80.

60 de ani de excelență!

Extras din lucrarea „REALIZĂRI ÎN ROBOTICA ROMÂNEASCĂ A ANILOR ‘80”, autori Ing. Emil STUDINEANU Dr. Ing. Ovidiu Popovici-Vlad. Publicat în PROCEEDINGS OF 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS November 13-14, 2008, Braşov, Romania.

Dacă startul roboticii românești “s-a dat” mult mai târziu decât pe plan mondial (1979), în schimb anii ’80 au fost caracterizați de o efervescență deosebită în întregul diapazon al roboticii, de la cercetări fundamentale până la aplicații industriale și chiar construcția unor roboți cu performanțe destul de apropiate de cele cunoscute la vremea respectivă.

În România cercetările pentru realizarea roboților industriali de serie au fost începute în anul 1979 de către Automatica S.A. împreună cu Institutul de Proiectare pentru Automatizări (IPA) şi Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Maşini Unelte “Titan” care s-au concretizat prin realizarea a trei tipuri de roboţi industriali: RIS-63 cu acţionare hidraulică în coordonate sferice, RIC-25 cu acţionare electrică în coordonate cilindrice, RIP-6,3 cu acţionare electrică în coordonate polare. Dintre aceştia robotul RIP-6,3 produs de Automatica S.A. s-a bucurat de un succes deosebit, fiind implementat în multe aplicaţii industriale: sudură continuă, sudură în puncte, deservire de maşini unelte, manipulare. Echipelor de cercetare conduse de Ing. Dan Cosmin, Ing. Paul Orbesteanu, Ing. Stefan Frustok, Ing. D. Bruda, Ing. A. Moanga le-a fost confirmat succesul realizării robotului RIP-6,3 prin acordarea Premiului „Traian Vuia” al Academiei Române pe anul 1983.

Cercetările din domeniul roboticii desfășurate în perioada 1979-1992 au creat premisa realizării în România a unor produse de avangardă la acea vreme, comparabile ca performanțe cu cele de pe plan mondial, în ciuda bazei materiale deficitare și a fiabilității scăzute a componentelor din care erau realizate. S-au format specialisți pe domenul multidisciplinar al roboticii și s-au creat în Universități specializări pe domeniul roboticii în vederea formării institutionalizate a viitorilor specialiști. Automatica S.A. s-a constituit ca un centru de excelență care a format și stimulat specialiștii în domeniul roboticii, să creeze și să construiască roboți performanți și aplicații ale lor, în ciuda lipsurilor privind baza materială și informațională din acea perioadă.

Astăzi, specialiștii Automatica alături de cele mai noi tehnologii ABB continuă povestea începută acum de 40 de ani. Efortul lor îl regăsim în  roboți moderni integrați în celule de sudură cu arc, cu o axă externă sincronizată și două axe externe nesincronizate realizate la Automatica pentru cele mai solicitante industrii.

Conținut și imagini puse la dispoziție prin amabilitatea domnului Ing. Emil Studineanu.

Robotul RIP 6,3 realizat la Automatica
Robotul RIP 6,3 - aplicație de sudură
Aplicație de paletizare a lingourilor de aluminiu cu robotul RIP 63 și sistemul CONTROL-R.