Se utilizează în orice  proces tehnologic în care este necesar un flux continuu  de material (granular sau pulverulent) cu debit masic constant. Transportatorul cu bandă are intercalat un sistem de cântărire a materialului de pe banda de transport.

Echipamentul  dozatoarelor, permite comunicarea cu un calculator sau automat programabil şi este  produs de Mitsubishi Electric, caracterizat de următoarele performanţe:

 • flexibilitatea deosebită în configurarea oricărei aplicaţii;
 • integrarea uşoară în reţelele  industriale de comunicaţii(Ethernet; Profibus; DeviceNet; RS 485; CC-Link; CAN Open);
 • costuri iniţiale scăzute ale echipamentelor;
 • costuri scăzute de mentenanţă, piesele de schimb fiind de serie mare;
 • compatibilitatea cu standardele industriale, garantată prin certificare.

Interfaţa dozatoarelor este asigurată de consola grafică cu ecran senzorial,cu  grad  de protecţie IP67.
Parametrii de funcţionare sunt afişaţi în limba română şi opţional,în limba engleză.
Consolele sunt montate pe uşa dulapului de comandă. Dozatoarele cu bandă produse de Automatica
sunt echipate cu convertizoare statice de frecvenţă cu control vectorial.

Caracteristici:

 • domeniu larg de dozare ,1%…..100% din debitul nominal;
 • pod de cântărire cu 2 sau 4 celule de sarcină;
 • aşezarea directă a rolei  cântar pe celulele de sarcină, asigurând transmiterea optima a forţei de apăsare şi cele mai reduse erori de cântărire;
 • protejarea celulelor la suprasarcină prin limitarea eficientă a deflexiei, până la de 10 ori capacitatea de cântărire;
 • acţionarea cu variatoare de frecvenţă cu control vectorial care asigură cuplul maxim al motoarelor de la turaţie zero până la turaţia nominală, în condiţii de siguranţă pentru motor; dozatore gravimetrice automate cu banda, dozatoare, automat programabil'grup de antrenare cu ax tubular, montaj cu auto-centrare, care asigură funcţionarea fără vibraţii în întreaga gama de turaţie;
 • banda indexată şi segmentată software, cu reducerea la minim a erorilor produse de neuniformitătile de grosime şi densitate ale benzii;
 • monitorizarea alunecării benzii pe tamburul de antrenare şi compensarea automată a erorilor de alunecare;
 • compensarea automată a erorilor produse de deflexia celulelor sub sarcină;
 • tararea automată în condiţii specifice pentru ficare aplicaţie în parte;
 • calibrarea usoară, realizată cu mase etalon standard;
 • sistem de alarme extins, configurabil în funcţie de aplicaţie;
 • celule de sarcină IP68 din oţel inoxidabil;
 • limitatori de derivă banda;
 • sistem de întindere banda cu şurub;
 • schimbarea  facilă a benzii prin partea laterală

dozatore gravimetrice automate cu banda, dozatoare, automat programabil'FUNCTII:

 • afişarea tuturor parametrilor de funcţionare, structurat pe 3 nivele de acces parolate:

– nivel „OPERATOR“

– nivel „MENTENANŢĂ“;

– nivel „PRODUCĂTOR“;

 

 • afişarea grafică a parametrilor de bază (viteză bandă, încărcare, debit);
 • preluarea semnalului de greutate;
 • preluarea semnalului de viteză bandă;
 • indexarea şi segmentarea software a benzii;
 • calibrarea statică a sistemului de cântărire;
 • calcularea debitului real de material ;
 • gestionarea alermelor:

– lipsă material;

– avarie convertizor de frecvenţă/motor;

– eroare de reglare debit;

– avarie sistem cântărire;

– eroare cântărire;

– exces de material;

– derivă bandă;

– avarie traductor de turaţie;

– avarie detector index bandă;

– alunecare bandă;

– eroare comunicatie;

– eroare de intercondiţionare cu banda de preluare material;

– bandă de prelucrare material;

– eroare de calibrare statică;

– eroare de calibrare dinamică.

 •  comunicaţia  la distanţă prin:

– semnale discrete;

– fieldbus;

 •  reglarea debitului în funcţie de prescriere:

– internă, în funcţionare independentă;

– externă, când funcţionează în sistem;

 • conducerea grupului de dozare, atunci când dozatorul este definit ca master:

– prescrierea debitelor pentru dozatoarele din grup;

– cotrolul dozatoarelor din grup;

– centralizarea datelor referitoare la grup;

– comunicaţia cu nivelul superior de conducere;

– programerea reţetelor de fabricaţie;

 • contorizarea materialului dozat pe 3 contoare:

– jurnalier, cu resetare liberă;

– totalizator 1, cu resetare protejată prin parolă;

– totalizator 2, fără resetare;

 • calibrarea dinamică – tararea benzii transportoare, inclusiv tararea automată;

Evoluţia continuă în acest domeniu de primă importanţă pentru industria grea a fost urmărită atent şi a determinat înglobarea de soluţii noi care să ofere performanţe superioare, astfel varianta dozatorului BWF-201M a fost dezvoltata varianta BWF-201M-XR.

Initial XR a fost proiectat pentru  aplicaţie specifică destinată pentru  fabricile de ciment
(solicitata  initial de lafarge ciment romania) dar, poate fi utilă în orice proces tehnologic
în care este necesar un flux continuu de material (granular sau pulverulent) cu debit masic constant şi domeniu foarte larg de control debit 1 -100%.

Dozatorul automat cu bandă BWF-201M produs de Automatica SA  este rezultatul a peste 30 ani de experienţă în domeniul sistemelor gravimetrice de dozare. Evoluţia continuă în aceste domeniu de primă importanţă pentru industria grea a fost urmărita atent şi a determinat înglobarea de solutii noi care să ofere performanţe superioare
şi o scădere continuă a pretului pe aplicaţie.