În casetă se pot monta şi trafo măsură tensiune pe cărucior demontabil.
Caseta de medie tensiune pentru modernizari celule este destinată înlocuirii întreruptoarelor existente din celula de medie tensiune, asigurându-se astfel extragerea simplă şi sigură a întreruptorului modern in vid sau cu SF6.
Toate mecanismele casetei de medie tensiune sunt proiectate şi executate pentru a oferi siguranţă maximă operatorului şi utilizare facilă.

Caseta de medie tensiune poate fi folosită pentru montajul unei game vaste de întreruptoare din celulele de medie tensiune:

  • de baterie de condensatoare;
  • de transformator;
  • de linie radială;
  • de linie interconectată;
  • de motor;
  • de cupla;
  • de sosire.
Caracteristica UM Valoarea
7.2kV 12kV 24kV
1. 2. 3. 4. 5.
Tensiunea nominală kV 7,2 12 24
Tensiunea de serviciu kV 6 10 20
Tensiunea de încercare 50Hz 1 min kVef 20 28 50
Tensiunea de încercare la impuls
de trăznet
kVmax 40 75 125
Frecvenţă nominală Hz 50/60
Curent nominal A 630 – 2500
Curent admisibil de scurtă durată, 1s kA 16 – 50 16 – 50 16 – 31,5
Curent stabilitate dinamică Ipk (Ka) kA 40 – 125 40 – 125 40 – 80
Gradul de protecţie (CEI 60529) IP 31
Tratamentul suprafeţelor Zincare/vopsire în pulberi