Departamentul de proiectare reprezinta inima intregii organizații. În funcție de specific, un proiect se încredintează unei echipe multidisciplinare care va colabora până la punerea în funcțiune. Inginerii proiectanți au la dispoziție aplicații software care le permit inclusiv realizarea de simulari anterior lansării în producție.

Specializări:

  • proiectare electrică – joasă tensiune
  • proiectare electrică – medie tensiune
  • electronică, automatizări și SCADA
  • proiectare mecanică
  • integrare echipament industrial