Cântarele electronice de bandă produse de S.C.  Automatica S.A.  sunt destinate cântăririi cu precizie ridicată a materialelor transportate pe benzi cu viteză fixă sau variabilă.
Principiul de funcţionare este bazat pe cântărirea dinamică cu bandă indexată şi segmentată software care oferă ceamai ridicată percizie, realizabil în aplicaţii industriale, în condiţii grele de exploatare. Cântărirea nu este influenţată de variaţiile de grosime, lăţime sau densitate ale benzii. Indexarea benzii este funcţională indiferent de metoda de îmbinare(agrafare sau vulcanizare) dar se recomandă îmbinarea prin vulcanizare pentru obţinerea unei precizii mai bune de cântărire.

Viteza este masurată cu un traductor de turaţie cu rolă palpatoare, montat pe ramura de întoarcere a benzii de cauciuc. Cântarul de bandă se calibrează static şi dinamic pentru obţinerea preciziei maxime. Calibrarea statică a sistemului de cântărire este uşoară şi se execută cu mase etalon. Calibrarea dinamică are rolul de a reduce la minim influenţa benzii transportoare asupra cântăririi.

Aceasta se poate face  în două  moduri:

 •   automat, la benzi indexate ;
 •   semiautoamte, la benzi neindexate.

Cântarele de bandă sunt dotate cu console operator care asigura afişarea parametrilor de funcţionare şi
introducerea parametrilor de configurare şi calibrare.

Pentru parametrii esenţiali ai cântarului de bandă(debit,încărcarea specifică şi viteza benzii)sunt
afişate grafice de evoluţie(trend-uri) care sunt foarte utile în urmărirea desfăşurării procesului.

Parametrii de funcţionare afişaţi sunt următorii:

 • debitul de material pe banda
 • încărcarea specifică a benzii
 • viteza benzii
 • contoarele de material
 • greutatea de pe celulele de sarcina
 • modul de tarare
 • informaţii diagnoză;
 • alarmele active
 •  istoric alarme (minim 1000 înregistrări)
 • parametrii de calibrare
 • ceasul de timp real

Cântarul de bandă dispune de porturi de comunicaţie pentru transmiterea datelor la calculator sau alt echipament.
În funcţie de cerinţele aplicaţiei, se pot alege următoarele variante:

 • RS232/RS485
 • Ethernet
 • Profibus DP
 • DeviceNet
 • CC-Link
 • ModBus
 • CANopen

Mesajele transmise conţin:

 • alarme active;
 • parametrii reali de operare:

– greutatea de pe podul de cântărire;
– viteza benzii;
– contoarele totalizatoare de sistem;

 • contoarele totalizatoare ale fiecărui cântar în parte.
 • Echipamentul electronic are ceas de timp real.

Funcţiile “Cântarului de bandă“:

 • determinarea greutătii totale aflată pe podul de cântărire;
 • calcularea greutătii nete;
 • determinarea vitezi benzii;
 • indexarea benzii;
 • calcularea debitului de material;
 • totalizarea materialului transportat:
 • calibrarea statica cu mase etalon;

– un contor jurnalier, resetabil fară parolă;

– un contor permanent pentru fiecare sort, cu reset protejat;

– trei contoare resetabile cu parolă;

 • calibrarea statica cu mase etalon;
 • calibrarea dinamică:

– automată, cu bandă indexată şi segmentată  software;

– semiautomată, cu bandă neindexată;

 •  corecţie automată de cântărire;
 • compensarea influenţei vibraţiilor asupra cântăririi;
 • semnalizări externe;
 • interblocarea hardware cu alte echipamente;
 • comunicaţie la distanţă prin port serial
 • transmisie debit la distanţă, 4..20mA
 • transmisie contor la distanţă, puls 0-24V