• Parametrizări relee de protecție
  • Verificare protecții
  • Asistență tehnica la montaj
  • Punerea în funcțiune a sistemelor proiectate și executate – Medie și Joasă Tensiune
  • Punerea în funcțiune a echipamentelor de comanda și control
  • Proiectare instalații electrice pentru clădiri industriale și civile
  • Proiectare tablouri de distribuție
  • Automatizări industriale inclusiv SCADA
  • Servicii de mentenanță (post garanție) pentru echipamente de Joasă și Medie Tensiune
  • Implementarea de programe de mentenanță preventivă și predictivă