RESPONSABILITĂȚI:

 • Identifică, evaluează și selectează potențialii furnizori din domeniul electric;
 • Administrează și dezvoltă portofoliul de furnizori autohtoni, cât și străini;
 • Negociează termenii contractuali – condiții de livrare, de plată, prețuri, garanții bancare – cu furnizorii;
 • Supervizează gestionarea eficientă a stocurilor;
 • Efectuează și urmărește bugetul de achiziții;
 • Supervizează stadiile de onorare a comenzilor plasate către furnizori conform condițiilor contractuale;
 • Stabiliește relații optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții a problemelor uzuale;
 • Prospectează piața de profil și a condițiilor de achiziții/livrare iî vederea optimizării continue a stocurilor;
 • Furnizează conducerii societății date, informații, raportări, referate, situații privind activitatea de achiziții;
 • Anunță departamentele implicate/interesate programul sosirii produselor achizitonate;
 • Răspunde și asigură păstrarea confidențialității unor informații și date de vânzare, indicatori economico-financiari, strategii de dezvoltare a societății, documentație, clientele și personal;
 • Pune la dispoziție, în timp util, departamentului financiar toate documentele corecte (originale);
 • Întocmește rapoarte privind rentabilitatea și le transmite către superiori și furnizori;
 • Asigură predarea facturilor/documentelor necesare în vederea efectuării operațiunilor vamale;
 • Găsește soluții în cazul descoperirii mărfurilor deteriorate după recepție și a diferențelor + sau – în gestiune;
 • Se asigură de buna funcționalitate a proceselor legate de IMPORT și EXPORT.

CERINȚE:

 • Studii și calificări/certificări: studii superioare, preferabil INGINERIE ELECTRICĂ
 • Experiență în domeniu:
  • peste 7 ani
 • Experiență în post similar:
  • 5 ani
 • Cunoștințe:
 • Cunoștințe avansate privind echipamentele și materialele specifice domeniului electric;
  • Cunoașterea principalilor furnizori din domeniu;
  • Cunoștințe de limba engleză (avansat);
  • Noțiuni privind condițiile de livrare și alte aspecte comerciale legate de exporturi;
  • Experiență în derularea operațiunilor de import;
  • Cunoştinţe operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excel, Internet);
  • Permis de conducere categoria B.
 • Competențe:
  • Spirit de echipă;
  • Rezolvarea de probleme;
  • Inovație;
  • Planificare și organizare;
  • Multitasking;
 • Abilități și aptitudini:
  • Capacitatea de analiză și sinteză;
  • Abilitatea de a propune soluții noi și de a transforma ideile în beneficii;
  • Capacitatea de abordare din mai multe perspective;
  • Capacitatea de organizare a resurselor;
  • Capacitatea de a stabili priorități;
  • Abilitatea de a prioritiza task-uri;
  • Distributivitatea atenției;
  • Asumarea și respectarea task-urilor, deciziilor, termenelor propuse.

 OFERTA:

 • Pachet salarial motivant și bonusuri;
 • Programe de specializari în țară și în străinătate;
 • Cultură organizațională centrata pe dezvoltarea profesională a angajaților;

Contact: Teodora Petre – teodora.petre@automatica.ro