Automatica – 59 de ani

Automatica – 59 de ani!

Pe 18 februarie 1960, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române adoptă hotărârea nr. 147 privind înființarea întreprinderii „Automatica” cu scopul de a dezvolta un furnizor național de echipamente pentru automatizarea industriei.
Istoria Automatica a demonstrat că spiritul inovator a supraviețuit epocilor și transformărilor. Provocarea Industrie 4.0 este o nouă etapă construită pe un fundament solid.

La mulți ani, Automatica!