Celula de medie tensiune este destinată distribuţiei primare sau secundare a energiei  electrice de medie tensiune din staţii de transformare, substaţii industriale, posturi de transformare.    

Celulele electrice prefabricate de interior/exterior tip CI/CE sunt realizate pentru tensiuni nominale de 7,2; 12; 24 kV şi curenţi nominali până la 4000 A.

 

Aplicaţii:

 •  centrale termoelectricecelula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior ,
 •   centrale hidroelectrice,
 •   centrale nuclearo - electrice,
 •   industria minieră,
 •   industria  navală,
 •   industria  petrolieră,
 •   industria   chimica,
 •   posturi de  transformare abonat,
 •   aeroporturi,
 •   staţii  şi  substaţii de transformare.

 

 

Celula electrică  medie tensiune de interior este construită din elemente metalice asamblate  sub forma a doua dulapuri, cu sistem simplu/dublu de bare, izolaţie în aer.
Se execută în varianta debroşabilă (cu carucior) sau varianta fixă (fără cărucior). Sunt echipate cu întreruptoare (SIEMENS, ALSTOM, SCHNEIDER, EATON, ABB, TAVRIDA); cu stingere în vid sau SF6 (ABB, ALSTOM, SCHNEIDER) sau separatoare (SIEMENS, ALSTOM, EATON, ABB) cu aer sau cu SF6.    

    Variante constructive:

 

 • de interiorcelula electrica medie tensiune, celula medie tensiune debrosabila, celula medie tensiune fixa  sau exterior,
 • de statii sau posturi de transformare,
 • de transformator,
 • de cuplă cu intreruptor,
 • de separare,
 • de linie radială,
 • de linie interconectată,
 • de motor,
 • de baterie de condensare,
 • de masură tensiune pe bare,
 • cu descărcători,
 • servicii interne (TSI).

 

 

 

 

 

 

celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interiorcelula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior

 

 

 

 

 

 

 

celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior, ceule medie tensiune dalkia

 

Celulele electrice sunt astfel construite încât operaţiile normale de exploatare şi de mentenanţă inclusiv verificările obişnuite ale succesiunii fazelor, legăturilor  de punere la pământ, detectarea defectelor în cabluri, încercările dielectrice să poată fi efectuate în siguranţă.

Datorită unui grad înalt de automatizare  celulele pot fi integrate într-un sistem de monitorizare de la distanţă SCADA.

Celula poate fi echipată cu aparate de la furnizori noştri tradiţionali SIEMENS, ALSTOM, SCHNEIDER, EATON, ABB, TAVRIDA sau aparate de la alţi producători conform solicitărilor clienţilor noştri.

 

  celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior

 

Vedere frontală pentru Celula cu măsură pe sosirecelula cu masura de sosire, medie tensiune

 

 

 

 

 

 

 1. Acţionare cărucior
 2. Releu protecţie digitală
 3. Mecanism închidere uşă compartiment  joasă tesiune
 4. Butoane  comandă
 5. Fereastră inspecţie poziţie cărucior
 6. Mecanism închidere uşă compartiment medie tensiune
 7. Schemă sinoptică
 8. Ampermetru măsură curent
 9. Cheie comandă întreruptor 

 
celula cu masura de sosire, medie tensiune, vedere laterala

Sectiunea laterală pentru Celula cu masură pe sosire

 

 

 

 

 

 

 

 1. Transformator măsură tensiune pe cabluri
 2. Separator PP (CLP)
 3. Cărucior debroșabil cu întreruptor
 4. Întreruptorul
 5. Compartiment circuite secundare
 6. Suport trafo curent
 7. Traversă izolator
 8. Izolator
 9. Traversă  izolator
 10. Transformator măsură curent
 11. Trape esapare în caz de arc liber
 12. Canal metalic pentru cablu secundar intre celule
 13. Broșe de forță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere frontală pentru Celula de plecare

celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior

 

 

 

 

 

 1. Acţionare cărucior
 2. Releu protecţie digitală
 3. Mecanism închidere uşă compartiment joasă tensiune
 4. Butoane  comandă închidere şi deschidere echipament comutaţie
 5. Fereastră inspecţie poziţie cărucior
 6. Mecanism închidere uşă compartiment medie tensiune
 7. Schemă sinoptică
 8. Lampă semnalizare lipsă tensiune

 


Secţiunea laterală pentru Celula de plecare

 

celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior

 

 

 1. Cărucior debroșabil pentru întreruptor 
 2. Separator PP (CLP)
 3. Traversă izolator var. I
 4. Traversă trafo curent
 5. Întreruptor
 6. Contrapanou tava
 7. Traversă descărcători
 8. Izolator
 9. Traversă  izolator var. II
 10. Contrapanou cu aparate
 11. Traversă izolator var. III
 12. Trape
 13. Jgheab circuite secundare

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Compartimentarea celulei: 

 

 1. Compartiment  bare generale
 2. Compartiment cabluri
 3. Compartiment întreruptor
 4. Compartiment circuite secundare  

 

A. Compartimentul  bare generale este situat în partea din spate sus a celulei.


compartiment bare generale

 

 

 

 • Barele generale se monteaza pe izolatori suport sau de trecere, din răşini epoxidice.
 • Barele pot fi izolate sau neizolate.
 • Este prevăzut cu trapa de eşapare a gazelor în cazul unui arc electric.
 • Accesul  la acest compartiment se face prin partea din spate şi de sus.
 • Acesta este echipat cu simplu sistem de bare, până la 4000 A.   

 

B. Compartimentul cabluri situat în partea din spate jos a celulei:


compartiment cabluri

 

 

 • Este prevăzut cu un canal pentru eşaparea gazelor rezultate ca urmare a unui arc liber prin trapa montată la partea superioară;
 •  Conectarea la terminalele de plecare se poate face prin bare, cablu monofazat sau cablu trifazat;
 •  Conţine bara nul;
 •  Este echipat cu rezistenţă anticondens;
 •  Se echipează, după caz, cu transformatoare de curent, separator de punere la pământ, descărcătoare,  divizoare capacitive pentru semnalizare prezenţă tensiune pe cablu, bare derivaţie, transformatori toroidali de curent;
 •  Accesul se poate face prin spate sau prin faţa (prin compartimentul căruciorului  de măsură tensiune);
 •  Cuţitele de legare la pământ(CLP) se închid şi se deschid în mod voit dupa extragerea căruciorului;
 •  În cazul când CLP-ul este închis introducerea căruciorului este împiedicată;

 

separator de punere la pamant

 

 

 

 •  Celulele sunt prevăzute cu bare de legare la pământ (CLP);
 • Căruciorul debroşabil se leagă automat la pământ începând cu introducerea pe poziţia “de control“ prin intermediul unor contacte alunecătoare ce sunt legate

          la

 • Separatorul de punere la pământ (CLP), prevăzut pentru securitatea operaţiunilor de intervenţie în compartimentul de medie tensiune.     
   

C. Compartimentul întreruptor situat în partea din faţă jos a celulei:


compartiment intreruptor

 

 • Conţine un cărucior (în varianta debroşabilă), pe care se montează întreruptorul de medie tensiune;
 • Broşarea căruciorului se face cu o cheie specială prin intermediul unui şurub melcat;
 • Manevrele de broşare şi debroşare ale căruciorului se efectuează  într-o ordine prestabilită;
 • La extragerea căruciorului din celulă se realizează separarea vizibilă a circuitului activ (barele generale) de circuitul de plecare(din compartimentul de cabluri);
 • In partea din spate a  compartimentului  se află un sistem culisant de jaluzele, care la extragerea caruciorului, izolează părţile aflate sub tensiune;
 • Este prevăzut cu încălzire termostată;
 • Compartimentul este prevăzut cu trape de eşapare a gazelor în cazul unui arc intern;
 • Poziţia ansamblului cărucior - întreruptor este urmărită de limitatoarele de cursă; acestea transmit în compartimentul de circuite secundare contacte electrice de blocare, manevrarea greşită, permisie manevre normale, semnalizare poziţie.   
 • Căruciorul are trei poziţii distincte : poziţia lucru (broşat);

                                                            poziţia test;      

                                                            poziţia extras (în afara celulei).  

 

 

 

D. Compartimentul circuite secundare, situat în partea din faţa sus a celulei:


compartiment circuite secundare, joasa tensiune, schema sinoptica, protectii, releu digital

 

 

Conţine aparataj de joasa tensiune pentru comanda, protecţie, măsură şi semnalizare;

Schema sinoptică se află pe uşă şi este prevăzută cu indicatoare electrice de poziţie;

Protecţiile se pot realiza cu relee electromagnetice sau relee digitale;

Releul digital de protecţie poate fi extras din carcasă fără desfacerea conexiunilor (construcţie semidebroşabilă).

 

 

 

 

Releul digital de protecţie, aparatele  de măsură (ampermetre, voltmetre), de semnalizare (lămpi,butoane de comandă), chei de comandă care trebuie vizionate sau trebuie să fie accesibile în orice moment, se montează pe partea frontală a compartimentului.

Restul de aparate de circuite secundare (de comandă şi protecţie) se montează în interiorul compartimentului.

Legaturile electrice între circuitele de joasă tensiune şi aparatura montată pe cărucior se realizează prin
conector de tip fişă-priză.

 

                        legaturi electrice, joasa tensiune, conector, fisa

 

La cererea beneficiarului, releele de protecţie pot fi programate şi parametrizate de către echipa de specialişti a S.C. Automatica S.A.  

 

Protecţii digitale şi parametrizare

 

Releele digitale pot fi echipate cu până la patru tipuri de interfeţe seriale:

protectii digitale, scada, parametrizare


 

 •  interfaţa frontală pentru conectarea locală la un PC;
 •  interfaţa de service pentru programarea de la distanţa;
 •  interfaţa de sistem SCADA;  
 •  interfaţa adiţională (comunicarea cu module RTD).
 •  În completarea funcţiilor de protecţie şi pentru o analiză facilă a defectelor, releele pot avea integrate funcţii de control, masură şi  monitorizare.
 • Pentru aplicaţiile speciale, pe lângă protecţia de bază, se foloseşte şi protecţia de rezervă.

 


protectii digitale, scada, parametrizareprotectii digitale, scada, parametrizareprotectii digitale, scada, parametrizare


Compartimentul de circuite secundare poate conţine relee digitale de protecţie pentru:

 • linii aeriene,
 • motoare,
 • transformatoare,
 • condensatori,
 • bare generale,
 • generatoare,
 • cabluri.


Parametrizarea releelor digitale se face cu produse sofware adecvate ce permit achiziţia de date şi semnale în timp real.

 

Comunicarea cu releu digital se face electric sau optic prin diferite protocoale funcţie de aplicaţie (IEC 60870, MODBUS, PROFIBUS, IEC 61850 etc.).  

 

Tipuri de aparatură primară

 

Compartimentul cărucioruluicompartiment carucior, carucior fix, carucior debrosabil

 

În varianta fixă, locul căruciorului poate fi luat de:

 •    Separator izolator (cu sau fără punere la pamant);
 •    Separator de sarcină echipat sau nu cu sigurante  fuzibile;
 •    Bare de întoarcere (separare).

 

În varianta debroşabilă căruciorul se echipează cu:

 

 •  Întreruptor cu contacte în vid sau SF6;
 •  Contactor cu camere de stingere în vid (prevăzut sau nu cu suport de siguranţe fuzibile);
 •  Transformatoare măsură tensiune (monofazate sau bifazate) cu siguranţe fuzibile încorporate pe partea primară în montaj fix sau pe cărucior;
 • Bare de separare (întoarcere).

Compartimentul de cabluri

transformatoare, separator, condensatoare, clp

 

 

 

 


Poate conţine:

 • Transformatoare de măsură curent;
 • Separator de punere la pământ;
 • Descarcătoare de supratensiuni;
 • Condensatoare;
 • Bare derivaţie (celula masură);
 • Divizoare capacitive pentru a indica tensiunea din bare.

 

Compartimentul bare generale

 

 •  Sistemul de bare generale se montează pe izolatoare din răşini epoxidice. Izolatoarele pot fi tip suport sau trecere.

 

 •  Se pot monta, la cerere, izolatoare cu divizor capacitiv pentru indicare prezenţă tensiune.

 

celula medie tensiune, distributie, distributie primara, celula electrica de interior

Celula de medie tensiune a fost supusă la urmatoarele verificări conform EN62271-200  şi ST 015 AUTOMATICA:

 

 • Acţiuni climatice,
 • Încălzire,
 • Mecanice,
 • Dielectrice,
 • Electrice,
 • Capacitatea de rupere a aparatului de comutaţie,
 • Grad de protecţie,
 • Stabilitatea la transport şi conservare,
 • Rezistenţa la arc electric liber,
 • Stabilitate termică şi dinamică,
 • Acoperire de protecţie.