Soclu cu siguranţe fuzibile de medie tensiune (SSMT) se utilizează în reţelele de medie tensiune energie electrica la protecţia liniilor electrice de medie tensiune ce alimentează transformatoarele din posturile de transformare.

Se utilizează în principal în centrale electrice, staţii electrice de conexiune şi transformare, staţii şi substaţii locale, posturi de transformare.

Variante constructive:

  • SSMT 24 Kv se execută în varianta de exterior, cu sau fără descărcătoare cu ZnO;
  • În funcţie de izolatorii utilizaţi, se execută cadre cu siguranţe dotate cu izolatori ceramici, compoziţi sau din răşini.

Soclurile cu siguranţe fuzibile  de medie tensiune  sunt produse proiectate în concordanţă cu cerinţele standardelor EM(CEI). Se produc în conformitate cu prevederile ISO 9001/2008; ISO 14001/2004; OHSAS 18001/2007. Scrisoare acceptare produs emisa de S.C. ELECTRICA  S.A.