S.C. AUTOMATICA S.A. este o firmă de prestigiu a industriei româneşti, fiind consacrată inclusiv pe plan internaţional. Înființată în 1935 sub numele de FORD România SRL, societatea a parcurs un șir de transformări privind denumirea și obiectul de activitate.

 

automatica, poarta

 

Astfel, AUTOMATICA este atestată sub acest nume din anul 1960, iar în scurt timp devine liderul grupului de întreprinderi producătoare de echipamente de automatizare şi de echipamente electrice de joasă şi medie tensiune, oferind soluţii şi produse pentru nevoile industriei românești  și onorând cu succes cerințele clienților la export.

automatica, sectia mecanica. sectia electrica, vopsitorie

 

În anii`80 la AUTOMATICA s-au omologat primele echipamente complexe ca: roboţi industriali, automate programabile, sisteme de distribuție 0,4 kV debroșabil MCC-M14, pupitre de comandă MiniMod etc.

echipamente cernavoda, automate programabile, pupitre de comnada MiniMod

 

Produsele societăţii noastre se regăsesc în orice domeniu de activitate al industriei românești şi anume în domeniul: energetic, energetic nuclear, minerit, siderurgie, chimie, petrochimie, transport, construcţii maşini, agricultură, industria alimentară, etc.

Printre obiectivele de succes la care a participat Automatica se regăseşte Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Realizarea şi punerea în funcţiune a Camerei de Comandă şi Dispecerizare Centrală a Unităţii nr.1 și Unității nr. 2 de la CNE Cernavodă a fost realizată integral cu echipamente marca AUTOMATICA, oferind siguranţă maximă în exploatare cu respectarea condiţiilor de protecţie şi calitate specifice domeniului nuclear.

cernavoda, centrala nucleara, camera de comanda, CNE